Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Jedním ze závažných problémů mezi osobami žijícími ve společné domácnosti je domácí násilí. V mnoha případech mu bývají vystaveny ženy, nejčastějšími oběťmi tohoto trestného činu jsou však senioři. 

Podle posledních statistických údajů zažil nějakou formu domácího násilí každý pátý Čech ve věku nad šedesát let! Přestože těchto případů přibývá, objasnit se jich podaří sotva pětina. 

Vše je o to smutnější, že seniory nejčastěji týrají jejich vlastní rodinní příslušníci, ať už jsou to děti či vnuci. Domácí násilí nemusí mít vždy fyzickou formu, v drtivé většině převažuje týrání psychické a citové, které zahrnuje dokonce dvě třetiny všech případů. Začíná neustálým kritizováním, pokračuje vulgárními nadávkami a urážkami, omezováním svobody, časté je ekonomické vydírání a vše končí fyzickým ubližováním, kdy je bezbranný senior vystaven bití, zimě, hladu či omezování pohybu. Domácí násilí se děje téměř výhradně dlouhodobě a opakovaně.

Méně obvyklé je pak tzv. institucionalizované násilí, které se lidověji nazývá ústavním násilím. Toto se odehrává v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných nebo domovech pro seniory. Z tohoto důvodu je velice důležité správně vybrat vhodné bydlení či službu pro seniora. S tím může pomoci největší vyhledávač těchto zařízení www.mujduchod.cz

Seniorům s přibývajícím věkem pochopitelně ubývá fyzických sil, naopak přibývá různých zdravotních omezení, potíží a nemocí. Právě jejich bezbrannosti a závislosti na jiné osobě pachatelé tohoto trestného činu využívají. Domácího násilí se často dopouštějí osoby, které z různých důvodů nejsou v životě úspěšné nebo jsou závislé na alkoholu či jiných látkách. Někdy může být jeho základ položen v předchozích špatných vztazích. 

Senioři by měli hledat pomoc a podporu především ve svém nejbližším okolí. Zde je důležitý kontakt s ostatními členy rodiny, přáteli, ale také sousedy. Všechny tyto osoby by k takovému jednání neměly být lhostejné a měly by nabídnout pomoc v nouzi. Dále se lze obrátit na linky důvěry, intervenční centra, na městský či obecní úřad, některou z organizací zabývajících se pomoci seniorům. 

V akutních situacích je nejjednodušší přivolat Policii ČR na známé lince 158. Policisté totiž mohou přímo na místě rozhodnout o vykázání násilné osoby ze společného obydlí a také o zákazu navazování kontaktu s ohroženou osobou na deset dnů. Policisté v takových případech o vykázání informují intervenční centra, jejichž pracovníci pak ohrožené osobě nabídnou pomoc. Policisté navíc mohou nabídnout i další kontakty na příslušné instituce v místě bydliště týraného seniora. Obrátit se lze také na záchrannou lékařskou službu. 

AUTOR: MK, WEB: www.mujduchod.cz

Další články

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Předčasný důchod 2017. Kdy můžete jít a kolik ukrojí z penze

Starobní důchod ČSSZ přizná tomu, kdo dosáhne důchodového věku a odpracuje dostatečný poč...více

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

„Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociá...více

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Když volá srdce o pomoc: 7 signálů, které raději nepřehlížejte!

Základní poučka zní, že ne všechny srdeční potíže mají jednoznačné projevy. Dále platí, ž...více

Zvažujete odchod do důchodu?

Zvažujete odchod do důchodu?

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne náro...více

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

Nezabavitelnou část důchodu nelze postihnout exekucí

V polovině roku 2016 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) asi 85.000 důch...více

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Od ledna se zvýší důchody na průměrných 11 750 korun

Všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před...více

Přivýdělek v důchodu

Přivýdělek v důchodu

Senioři, kteří si v důchodu přivydělávají i podnikáním, mají nárok na vyšší důchod. Větši...více

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

Mapa umístění všech registrovaných zařízení

V naší databázi máme již více jak 640 zařízení, které jsou připraveny vám poskytnou infor...více

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Máme přes šest stovek registrací! Děkujeme!

Už více než šest set zařízení pro seniory z celé České republiky je zaregistrováno do dat...více

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Jedním ze závažných problémů mezi osobami žijícími ve společné domácnosti je domácí násil...více

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Chudoba hrozí především osamělým seniorkám

Nedávný výzkum Českého statistického úřadu ukázal, že téměř každý sedmý senior ve věku na...více

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

Vláda na návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové schvál...více